logotype

80 Ridge Street Media

Öka intäkterna med användaren i fokus

Foto från Påarp, Halmstad

Webbstrategi

Publicerad av 

Vad är webbstrategi? En strategi försöker peka ut var man är på väg med sin produkt på längre sikt, således är en webbstrategi en strategi för var man vill med sin webb på lång sikt. För att sätta upp en fungerande webbstrategi bör man fundera på följande:

 • Vilka mål vill vi uppnå på lång sikt med vår webb?
 • Vilka är våra målgrupper?
 • Ska vi fokusera på någon nisch, dvs specialisera oss?
 • Ska vi undvika några nischer, kanske är en del nischer överetablerade.
 • Vilka är våra främsta konkurrenter?
 • Vill vi expandera till nya områden?
 • Ska vi växa organiskt eller via uppköp?
 • Hur ska vi generera trafik? SEO, annonser eller viralt?

En webbstrategi ska syfta till att agera som beslutsunderlag när du ska ta din produkt/webb från var den är idag till målet du har för den på lång sikt. Att tidigt definera en strategi för sin webb kan göra att du lättare kan ta beslut, det blir enklare att prata med investerare och du kommer få enklare att entusiasmera medarbetare och partners på vägen mot det hägrande målet för din webbstrategi.

Nulägesanalys av webb

Gör gärna en analys av var din webb befinner sig idag på alla möjliga nivåer:

 • Hur ser vår tekniska plattform ut?
 • Vilket innehåll genereras idag?
 • Vilka roller finns idag?
 • Hur ser våra besökare ut, vilken målgrupp använder vår webb idag?
 • Hur uppfattas vår webb idag av de som besöker den?
 • Hur mycket säljer vi för idag?
 • Hur många besökare konverterar vi till kunder idag?

När du har gjort en nulägesanalys har du ett ganska bra faktaunderlag för att se vilka positiva saker ni har idag och vad ni skulle kunna göra bättre. Fördelen är att när du sedan sätter upp dina mål för din webbstrategi så kan du sätta mätbara värden på de delar du analyserat innan, detta blir själva grunden för att du över huvud taget ska kunna avgöra om din webbstrategi är en lyckad satsning.

Mål, Policy och Utförande av en webbstrategi

Kombinationen av dina mål och din nulägesanalys ger dig möjlighet att lägga upp en policy för hur du ska implementera och utföra din webbstrategi. Kanske har du identifierat saker som är rent ut sakt skadliga för användarupplevelsen i din nulägesanalys eller genom webbanalys funnit att ni inte lockar de målgrupperna ni trodde att ni riktade in er på. Det är viktigt att alla inblandade är överens om vad den nya webbstrategin innebär för alla inblandade då en strategi är något som är en överhängande policy som ska agera som beslutsunderlag i händelse av tvekan om var man ska gå i ett beslut. Därför är det viktigt att man blandar in alla stakeholders när man formar en webbstrategi så de upplever att deras intressen i den långsiktiga planen tagits tillhanda på.

KPI:er

Hur vet man då att man har en webbstrategi som är lyckad? Mycket handlar om samma saker som webboptimering, att hela tiden mäta och utvärdera hur väl man uppfyller de olika mål man satt upp i sin webbstrategi. Man brukar prata om KPI:er, Key Performance Indicator, som är mått på hur väl man uppfyller sina verksamhetsmål:

På svenska kallar man detta ofta Nyckeltal för verksamheten. Vilka faktorer som mäts varierar från fall till fall, men syftet är att genom att mäta ett fåtal indikatorer, nyckeltalen, få ett korrekt mått på effektivitet eller prestation av hela verksamheten.

Exempel på KPI:er i en webbstrategi kan vara:

 • Försäljningsvärde per köp
 • Konverteringsgrad från ny besökare till kund
 • Kundnöjdhet
 • Antal support-samtal

Vilken nivå man än bedriver sin webbverksamhet på är det bra att ha någon form av webbstrategi, det förenklar när beslut ska tas, när du ska göra en elevator pitch för en potentiell investerare eller när du vill mäta om saker är på väg åt rätt håll.

Relaterade sidor

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vår nyhetslista så får du tips direkt till din e-post.

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vår nyhetslista så får du tips direkt till din e-post.

Några av våra kunder


Senaste på bloggen

På vår blogg kan du läsa mer om effektiva appar.


80 Ridge Street Media AB

Bättre och mer effektiv webb och appar med fokus på User Experience, Product Management, SEO, Webbutveckling. Knivsta, Uppsala.

Åsgatan 80
74145 Knivsta, Uppsala
Telefon 0735-336699
E-post info@ridgestreet.se
Webb
Facebook ridgestreet
Twitter @80ridgestreet
Google Plus Google+